Kezdőlap

Fidicinis Miklós,

ág. ev. superintendens, bajmóczi nyitramegyei származású; Thurzó György gróf segélyével 1603. febr. 3-tól a vittenbergai egyetemet látogatta; hazájába visszatérvén, tanító volt Bitsén; ugyanott 1621. nov. 4. lelkészszé avatták föl, mire Thurzó Szaniszló gróf Galgóczra hivta meg papnak; 1622-ben superintendensnek választatott és Bajmóczon lelkészkedett, hol 1625-ben meghalt.

Kézirati munkája: Prolegomena per questiones in Genesim tradita.

Bartholomaeides, Memoria Ungarorum 105. l.

Fabó, Monumenta I. 41. l.