Kezdőlap

Fiedler Gottfried,

könyvnyomtató volt Marosvásárhelyt az ev. ref. kollegium nyomdájában 1808. aug. 2-tól 1828. ápr. 25-ig.

Munkája: Székely Mihálynak királyi táblán előlülői hivatalába lett beigtatására tiszteletűl. Marosvásárhely, 1823. (Gyujtó Sándorral együtt.)

Koncz József szives közlése.