Kezdőlap

Fiedler Ignácz,

telekkönyvi előadó, előbb helyszinelési bizottmány-vezető s pestmegyei telekkönyvi irodatiszt.

Munkái:

1. A telekkönyvi törvény gyakorlati alkalmazása. A telekkönyvi törvény mindazon részeivel, melyek a feleket érdeklik, okirati s kérvényi mintákkal... Pest, 1865. (2. bőv. és jav. kiadás 1869. 3. k. 1872. Pest.)

2. A magyarhoni telekkönyvi eljárás vázlata. Az abban fölismert hiányok fölötti észrevételekkel. Pest, 1866.

Petrik Könyvészete.