Kezdőlap

Fiedler Lajos,

r. kath. segédlelkész, szül. 1868. aug. 24. Hajóson Pestmegyében; 11 éves korában a kalocsai érseki főgymnasiumba került, hol pártfogói támogatásával 15 éves korában a kisebb seminariumba vétetett föl. Miután középiskoláit elvégezte (19 éves korában), a nagyobb papnevelőbe lépett, a hol a franczia s olasz nyelvet is megtanulta. 1891-ben miséspappá fölszenteltetvén, Miskére küldték káplánnak; 1892-ben a bunyevácz nyelv megtanulása végett a bácsmegyei Katymár községbe helyeztetett át, hol jelenleg is működik. Beszéli a magyar, német, olasz, franczia s bunyevácz nyelvet.

Irt néhány költeményt a fővárosi lapokba (Iharos és Hegedűs Lajos álnevek alatt), továbbá tárczákat és értekezést vidéki lapokba (Van Thingvellir névvel.)

Munkája: Dreizehnlinden, Weber F. V. után ford. németből. Kalocsa, 1892. (Ism. Irod. Szemle.)

Önéletrajzi adatok.