Kezdőlap

Fileki János,

ev. ref. tanuló volt Debreczenben, midőn 1631. nov. 25. iktári gróf Bethlen Krisztina halálára magyar költeményt irt, mely a Temetési Pompa cz. gyüjteményes munkában (Debreczen, 1632.) jelent meg.

Szabó K,. Régi M. Könyvtár I. 271. l.