Kezdőlap

Filep Sámuel (dobolyi),

ev. ref. lelkész Drassón Alsó-Fehérmegyében.

Munkája: Jézus elaludt, de az ő hatalmas szavára viszont a koporsóból az életre kijött Lázár barátja. Lázár Imre urfi koporsóba záratása alkalmával 1761. Nagy-Szeben.

Koncz József szives közlése.