Kezdőlap

Filkeni (Filkenius) Bertalan,

ág. ev. lelkész és iskola igazgató, segesvári származású s a hasonló nevű városi lelkésznek, ki 1653-ban halt el, fia; 1669-71-ben Vittenbergában tanult és 1677. ápr. 21-től 1678. máj. 18-ig segesvári rektor volt, azután hétfői prédikátor, 1678-ban apoldai pap és 1693. decz. 3. meghalt Segesvárt.

Munkái:

1. Disputatio de vita aeterna. Sub praesidio D. Joh. Deutschmann. Witebergae, 1669.

2. De bonis operibus. Witebergae, 1671. (Controvers. Calviniarum. Disp. VIII.).

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 307.