Kezdőlap

Filkenius Zakariás,

máskép Weirauchnak és Literatusnak is hivatott, Weirauch Dávid unokaöcscse s 1623-34-ben Segesvár jegyzője volt, később répczei királybiró. Meghalt 1642. febr. 14.

Kézirati munkája: Enchiridion rerum variarum, homini polytico, officiali, non inutile, ivrét kötet. Ebből Teutsch G. D. részleteket közölt az Archiv des Vereines für siebenb. Landeskunde (II. 1845. 30-33. 305-316. l. és IV. 1850. 83-96. l.) cz. folyóiratban.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 308.