Kezdőlap

Filó János,

főesperes, szobotisti nyitramegyei származású; a theologiát 1739-től Bécsben hallgatta; fölszenteltetése után több helyen volt káplán; 1748. júl. 25. turolukai, 1756. júl. 12. szobotisti (Nyitram.) plébános lett; itten az anabaptisták megtérítésén fáradozott. 1764-ben szepesi, 1769. jún. 20. esztergomi kanonok lett; később pedig Abrahámról nevezett apát, 1773. márcz. 1. barsi főesperes és 1770-78-ban a nagyszombati központi papnevelő intézet igazgatója. Meghalt 1786. nov. 12. Nagyszombatban.

Munkái:

1. Assertationes theologicae de peccatis, gratia et merito, quas in unio Viennensi a 1743. publice propugnandas suscepit, praeside P. Cajetano S. I. Viennae.

2. Knezstvo podle Rádu Melchyzedecha... Nagyszombat, 1771. (Egyházi beszéd.)

3. Introductio novelli operarii ad exponendam variis exerrantibus doctrinam verae ac salvificae religionis in duos libros digesta... Nagyszombat, 1773. (Kézirata a budapesti egyetemi könyvtárban.)

4. Jus naturae dro novello in vinea Domini operario deductum ex demonstrato fine hominis... Budae, 1781. Két kötet.

5. Salutatio cardinalis, principis primatis, archiepiscopi Strigoniensis Josphi e comitibus Batthyán, dum Josephum e comitibus Erdődy pro administratore comitatus Honthensis installaturus, adveniret. Tyrnaviae. 1799. (a Cath. Bibl. Simor szerint, de ekkor F. J. 13 éve már nem volt életben. Valószinűen sajtóhiba 1779 helyett.)

Horányi, Memoria I. 676. l.

Almanach von Ungarn 1778. 78. l.

Katona, Historia Critica XI., 714. l.

Necrol, Strigon. 59. l.

Petrik Bibliogr. IV. 57. l.

Zalka László, Győri papnevelő intézet könyvtárának Czimjegyzéke 438. l.

Zelliger, Egyházi Irók 128.