Kezdőlap

Filtsch János,

ág. ev. lelkész, szül. 1753. decz. 15. Nagyszebenben, hol atyja sarkantyúműves volt; iskoláit 1775-ig a nagyszebeni gymnasiumban járta; azután az erlangeni s 1777-ben a göttingai egyetem hallgatója volt és azon év őszén visszatért hazájába, hol 1781-ben gymnasiumi tanár lett, 1784-ben hétfői hitszónok Nagy-Szebenben és nagy-disznódi lelkész; 1791. okt. 5. Szász-Orbóra (Urwegen), végre 1805. márcz. 25. Nagyszebenbe hívták meg lelkésznek. 1799. nov. 25. a kir. nagybritanniai tudós-társaság levelező tagjának választotta, 1809-től 1817 végeig a nagyszebeni káptalan dékánja volt. 1835. márcz. előrehaladt kora miatt lelkészi hivataláról lemondott és nyugalomba vonult. Meghalt 1836. okt. 13. Nagyszebenben.

Nagy érdeme volt 1791-től a Schlözer (A. C.) Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen (Göttingen, 1795-97.) cz. munkájához az anyaggyűjtés feldolgozásának kezdeményezése és kiadásának szorgalmazása; a Siebenb. Quartal-Schriftben (Nagy-Szeben 1790-1801. I-VII.) 37 szász iróról és azok műveiről, a Siebenb. Provinzial-Blätterben (Nagy-Szeben, 1805-1824. I-V.) pedig 60-ról emlékezett meg; mind a két folyóirat alapításában is főérdeme van, sőt az elsőt Nagy-Disznódról távoztáig Ederrel és Binder Jánossal, a másikat pedig egyedül szerkesztette.

Munkái:

1. Georgii Jer. Haneri Adversaria de Scriptoribus rerum Hungaricarum et Transilvanicarum. Cibinii, 1798. (Az egész munka II. kötete; az előszóban F. igéri a Haner által hátrahagyott III. kötetnek kiadását, ez azonban elmaradt.)

2. Rede bei dem feierlichen Leichenbegängniss der hoffnungsvollen Fräulein Justina Catharina Martha von Hannenheim am 20. Juni 1789. in der evang. Pfarrkirche zu Hermannstadt gehalten. Cibinii.

3. Trauerrede auf den Tod der verwitweten Kaiserin Königin Marie Louise, gehalten in der Hermanstädter evang. Pfarrkirche den 19. Juli 1792. Cibinii.

4. Rede bei Eröffnung des freiherrlichen Bruckenthaľschen Museums in dem grossen Hörsaale des Hermannstädter evang. Gymnasiums am 25. Febr. 1817. gehalten. Cibinii. 1817.

5. Einige Worte der Religion gesprochen 17. April 1818. am Grabe der weil. Hochw. Josepha Elisabeth geb. v. Draudt. Gemahlin des Herrn Johann Tartler, Comes der sächs. Nation... Cibinii.

6. Trauer-Rede, gehalten am 30. März 1825. bei dem feierlichen Leichenbegängniss des weil. Hochwohlg. Herrn Joh. Tartler, Ritter des h. k. österr. Leopoldordens. k. siebenb. Gubernial-Raths und der löbl. sächsischen Nation Comes. Cibinii.

7. Predigt zur Feier des Regierungs-Antritts Sr. Maj. K. Ferdinand I., gehalten am 8. April 1835. in der Hermannstädter Pfarr-Kirche A. C. Cibinii.

Kéziratban: Transilvanica (oklevél másolatok, történeti kéziratok, rektorok és lelkészek jegyzéke sat. 10 ivrét kötetben a nagy-szebeni Bruckenthal-múzeumban.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 319.

Zimmermann (Franz), Handschriftliche Urkunden-Sammlungen. Hermannstadt, 1884.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.