Kezdőlap

Filtsch János,

ág. ev. lelkész, előbbinek fia, szül. 1783. okt. 30. Nagy-Szebenben; tanult szülővárosában és 1805-ben a göttingai egyetemen; azután gymnasiumi tanár és lelkész lett Nagy-Szebenben; 1817. márcz. 13. Talmácson, 1823. apr. 9. Sellenberken; 1850. máj. 14. pedig a nagy-szebeni káptalan dékánja. 1863-ban elöregedése miatt helyettesítését kérte s 1867. márcz. 4. meghalt Sellenberken.

Czikke: Die Schlacht bei Schellenberg 1599. (Megjelent: Die jährliche Feier des 28. okt. in der evang. Kirche zu Schellenberg cz. a Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde-ban Brassó, 1838.)

Munkái:

1. Die Romanorum in Dacia Coloniis diss. Accedit Appendix continens Daciam in Nummis antiquis. Cibinii. 1808.

2. Rückblick auf das Leben des Johann Filtsch, Hermannstädter evang. Stadtpfarrers und Capitels-Prodechanten, mitgetheilt von dessen ältestem Sohne I. F. Pfarrer in Schellenberg. Cibinii, 1837.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 325. l.