Kezdőlap

Filtsch József Vilmos,

országgyűlési képviselő, szül. 1844. okt. 17. Brassóban; miután középiskoláit 1862-ben befejezte, Bécsben jogot hallgatott. 1866-ban a brassói városi hatóságnál titkár lett s midőn 1871-ben a biróságok szerveztettek, az ottani törvényszékhez jegyzővé, 1875-ben Szamosujvárra aljárásbiróvá neveztetett ki. 1880-ban lemondott hivataláról és Amerikába utazott, a hol főleg Texasban 1883-ig tartózkodott. Hazatérve átvette a Kronstädter Zeitung szerkesztését és mint a szász néppárt hive tevékeny részt vett a politikai életben. Imrich János lemondván a vidombáki kerület mandátumáról, helyébe 1888. júl. 12. képviselővé választatott. Az 1892. általános választásnál a vidombáki kerület ujra megválasztotta. Hive a szabadelvű pártnak.

Munkái:

1. Zur Sprachenfrage in Ungarn. Kronstadt, 1885. (Különnyomat a Kronstädter Zeitungból.)

2. Die Stadt Kronstadt und deren Umgebung. Wien 1886.

Gross, Kronstädter Drucke 90. l.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach 1892-97. Bpest, 1892. 220. l.