Kezdőlap

Finály Zsigmond,

orvosdoktor, ó-budai származású, F. Henrik Lajos egyet. tanárnak nagybátyja; gyakorló orvos Pesten.

Czikkei az Orvosi Tárban (1847. Jelentés a sebészegyletről), a Társalkodóban (1847. 6. sz. Javaslat egy felállítandó nyugdíjintézet ügyében), a Gyógyászatban (1864. A váltóláz ismétlődéséről, 1865. Bujakóri tanulmányok, 1866. Ragály-azonosságtan a bujakórban), az Ung. Mediz.-Chirurg Presseben (1866. Zur forensischen Kasuistik.)

Munkái:

1. De salubritate febrium in morbis, castis omnis nevi observationibus confirmata. Specimen inaug. med. Budae, 1837.

2. Studien über Wechselfieber Recidiven. Vorgetragen in den Sitzungen der kön. Geselschaft der Aerzte von Budapest in den Monaten April. Mai und Juni 1864. Pest, 1864.

3. A ragályazonosság tana a bujakórban. Buda, 1866. (Különnyomat a Gyógyászatból.)

4. Ueber die wahre Bedeutung des Aussatzes in der Bibel. Sendschreiben an Se. Hochwürden Herrn Leopold Löw, Oberrabbiner in Szegedin. Szegedin, 1866. (Különnyomat a Ben-Chananjaból.)

Rupp, Beszéd 160.

Szinnyei Könyvészete.