Kezdőlap

Finta Ferencz,

gymnasiumi tanár, szül. 1858-ban Páván Háromszékmegyében; 1884 óta az érsekujvári községi r. kath. algymnasiumban tanítja a latin és görög nyelvet.

Programmértekezése: Az aesopusi meséről (Érsekujvári kath. algymn. Értesítője 1886. Ism. Egy philol. Közlöny 1888.)

Rajner Ferencz Névkönyve 1893. 51. l.