Kezdőlap

Firbás Nándor,

tankerületi kir. főigazgatói tollnok, szül. 1863. jún. 25. Murányban Gömörmegyében; a budapesti egyetemen az öt évi bölcseleti tanfolyam alatt a tanári pályára készült a természetrajzi és földrajzi szakból. 1888. máj. letette a tanári szigorlatot; tanársegéd volt 1887. januártól 1888. okt. 1-ig a budapesti egyetem zoologiai s comp. anatomiai tanszékénél; azután a József-műegyetem álattan tanszéke mellett 1890. decz. 1-ig; ettől fogva a beszterczebányai, 1891. decz. 1. óta pedig a szegedi tankerületi kir. főigazgatóságnál tollnok.

Czikkei a Rovartani Lapokban (1886. A burgonyának egy uj ellenségéről, A méh fullánkjának szerepéről, A méh ellenségei, Egy kevésbbé ismert méhellenségről), a Természettudományi Közlönyben (1887. A viperák fogságban, Lövöldöző halak), a Méhészeti Lapokban (1888-90. A méh ellenségei), a Vasárnapi Ujságban (1888. Kriesch János életrajza); az Irisben a viperákról németül értekezett; a Vadászlapnak rendes munkatársa, hol vadászati s tárczaczikkek mellett a vadak biologiájával gyakran foglalkozik.

Daday Jenő, M. Állattani Irodalom 1881-90. és önéletrajzi adatok.