Kezdőlap

Fisch Ignácz,

hirlapiró, szül. 1851. júl. 24. Nagy-Károlyban Szatmármegyében; iskoláit ott és Budapesten végezte; 1875-76-ban egy éves önkéntes és tartalékos tiszt volt. Utazott Nyugot-Afrikában, Észak- és Délamerikában. 1879-87-ig a Táviró-iroda (Correspondenz-Bureau), 1891-93-ban a dr. Acsády Ignácz által szerkesztett Kézi Lexikonnak munkatársa.

Munkái:

1. Kereskedelmi levelezés Lipcse, 1884. (dr. Weinekkel együtt.)

2. Echo. Lipcse, 1890-91. (Minden európai nyelven megjelenő e tankönyv-sorozatnak magyar részét irta.)

Önéletrajzi adatok.