Kezdőlap

Fischer Ágoston,

r. kath. plébános, szül. 1819. jan. 20. Tamásiban Tolnamegyében; iskoláit különböző helyeken végezte s 1856-ban az egri papnevelő intézetbe lépett. 1842-ben fölszenteltetett és mint a kúnhegyesi káplán kezdte működését; majd Sarudra ment, honnan több izben nagyobb utazásokat tett, különösen az olasz városokat kereste fel, tanulmányozva azok műkincseit, és elsajátította az olasz nyelvet. Utóbb Kápolnán és Miskolczon lelkészkedett. 1849-ben siroki plébános lett; innét 1858-ban a gróf Károlyi-család kegyurasága alatt levő feldebrői plébániára költözött, hol 1873. aug. 25. meghalt.

A különböző egyházi lapokban több czikke jelent meg, melyeket névtelenűl irt.

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 83. l.