Kezdőlap

Fischer Ágoston,

r. kath. plébános, szül. 1863. aug. 10. Érsekujvár-Nyárhidon Nyitramegyében; iskoláit Érsekujvárott, 1877-től mint az Emericanum növendéke Pozsonyban, 1879-től Esztergomban végezte; itt hallgatta a theologiát is. 1885. decz. 16. miséspappá szenteltetett föl. Mint hitoktató működött Budapesten 1890-től plébános Ipoly-Szécsénkén (Hontmegye).

Czikkei: Mit tesz józan felfogás szerint a korral haladni, vagyis korszerűleg műveltnek lenni? (Pályadíjas mű István bácsi Naptára 1885.), Eredeti tudósítás a római zarándok útról (Korunk 1888. 1. sz.), Manresa (M. Állam 1889. aug.), Dr. Luther Márton, Isten embere (Kath. Hirvédelmi Folyóirat 1891. 9. füz.), A nevelésről (Népnevelő 1891.)

Munkája: Jézus Krisztus a papok példaképe. Irta Frassinetti József, genuai plébános. Életszabályok. Bold. Barbarigo Gergely püspöktől. Ford.... A budapesti Jézus Sz. Szive templomának javára. Bpest, 1889.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka, Nagyszombat, 1893. 129. l.