Kezdőlap

Fischer Ármin,

tanító Király-Helmeczen Zemplénmegyében.

Munkája: Módszeresen kidolgozott számtan a népiskolák középosztályai és magántanulók számára. Bpest, 1886.

Horváth Ignácz Könyvészete 1886.