Kezdőlap

Fischer György,

főgymnasiumi igazgató, szül. 1843-ban Malomárkán Beszterczemegyében; a gymnasiumot 1862-ben végezte s 1867. ápr. 7. alkalmazták tanárnak a beszterczei ág. ev. főgymnasiumban, hol a vallástant, görög- és latin nyelvet adja elő s hol 1882. jún. 18-tól fogva egyszersmind igazgató is.

Programmértekezése: Zur Geschichte der Stadt und des Kapitels Bistritz im ersten Jahrzehend des achtzehnten Jahrhundert (Beszterczei ág. ev. főgymnasium Értesítője 1879.)

Munkája: Aus dem Innerleben des Bistritzer Kapitels im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts. Bistritz, 1887.

Szerkeszti a beszterczei ág. ev. főgymnasium német Programmjait 1882 óta.

Horváth Ignácz Könyvészete 1887.

Statist. Jahrbuch, Hermannstadt, 1891. 22. l.

Rajner Ferencz, Középisk. tanári Névkönyve. Bpest, 1893. 21. l.