Kezdőlap

Fischer (Piscatoris) János,

ág. ev. lelkész; Piscatoris Máté organista s Majthényi Katalin fia, szül. 1672. nov. 30. Ó-Zólyomban; szülőhelyén tanult, azután Pozsonyban és Boroszlóban; 1698. febr. 3-tól a vittenbergai egyetemen folytatta tanulmányait, hol magisteri fokot nyert; onnét Boroszlóba ment, mire hazájába visszatért és Körmöczbányán helyettes és 1703. febr. 16. valóságos lelkész lett. Meghalt 1720. ápr.

Munkája: De origine, jure ac utilitate linguae slavonicae; praes. de. Casparo Kirchmaiero. Vitenberg, 1697.

Klein, Nachrichten I. 76. l.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 196. l.

Figyelő XVII. 390. l.