Kezdőlap

Fischer Jenő (farkasházi),

gyáros Tatában Komárommegyében, szül. 1861-ben Székesfehérvárt; tanulmányait ugyanott, Bécsben és Párisban végezte, beutazta egész Europát és folyton irt iparműtörténelmi czikkeket és kiállítási jelentéseket 1880-tól 1883-ig különösen a Budapesti Hirlapba s az Egyetértésbe; egyéb czikkei: Egy állami porczellángyár (Bud. Szemle 1886.); Egy világhirű magyar gyár (M. Salon III. 1885.), A chinai porczellán (M. Salon, VIII. 1887-88.)

Munkája: Palissy élete és művei. Bpest 1887. (Ism. Századok, Nemzet 11. sz.)

Kéziratban: Az agyagipar története.

Horváth Ignácz Könyvészete 1887. és önéletrajzi adatok.