Kezdőlap

Fischer József (nagy-szalatnyai báró),

kir. kamarai igazgató. F. Mihály báró és Klobusiczky Julianna fia; a kassai jezsuita kollegiumban tanult, hol 1734-ben a szépművészetek és bölcselet baccalaureusa lett; Bacskó és Budamér örökös ura, arany sarkantyús vitéz, cs. kir. bányatanácsos (1760-70.), a kassai kamarának negyven évig tanácsosa, utóbb a szomolnoki bányászhivatal igazgatója volt.

Munkája: Proemial logicae. Cassoviae, 1734.

Szabó István, Laureata Virginitas cz. munkája (Kassa, 1731.) előtt az uj baccalaureusokhoz tartott beszéde van kinyomtatva; ekkor a humaniorák tanulója volt.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 18-181. l.