Kezdőlap

Fischer József Lajos,

bölcseleti doktor, a 20-as években szépirást tanító, később a kereskedelmi iskola igazgató-tulajdonosa Pesten, a rigai természettud. társaság és a bécsi kir. földrajzi társaság rendes tagja, a felső lausitzi (görliczi) tudós társaságnak és a felsőhesseni (giesseni) természet- és gyógyászati tudom. társaság levelező tagja. Kossuth őt a Pesti Hirlapban magyar Pestalozzinak nevezte el. Meghalt 1887. okt. 10. Budapesten 88 éves korában.

Czikke: Mi a tanoda czélja (Nevelési emléklapok 1847. 3. 4. füz.)

Munkái:

1. Oktatás a szépirás mesterségében mind az oskolák, mind pedig a magános tanulók számára. I. füzet. Pest, 1827.

2. Első oktatás az irásra, mely szerint kiki a gyermekeket ezen művészségre a legkönnyebben érthető módon taníthatja. Pest, 1833.

3. Magyar és franczia iráspéldák lépcsőnként haladó gyakorlatra a folyó és szépirásban. Rézbe metszve Szohlmanntól. Pest, 1833. (Jankovics Miklós megjegyzése: Ezen kedves karcsúsággal és páros deli gömbölyűséggel készített Iráspéldák annál méltóbban megnyerék a közmegelégedést, hogy F. a német és zsidó betűkön kivül legfőbb szemügyet fordíta a magyar és deák irás szépítésére és tökéletesítésére.)

4. Földrajz, röviden előadva népiskolák, valamint mű-, közép- és kereskedelmi tanodák alsóbb osztályai számára, az austriai császárság legujabb felosztása szerint, tekintettel a magyar királyságra. Pest, 1851. (Magyar és német szöveggel és ugyanaz németűl. Pest, 1851.)

5. Természetrajz alsóbb reál- és népiskolák számára. A szövegbe nyomott ábrákkal. Pest, 1853. (Magyar és német szöveggel. Ism. P. Napló 1059. sz.; ugyanaz németűl. Pest, 1853.)

6. Természettan, tekintettel a vegytanra, az alsó reál- és népiskolai, valamint öntanulási használatra. Németűl és egyszersmind magyarítva Schirkhuber Móricz által. Pest, 1856. (Németűl. Pest, 1853.)

7. Vollständiges Lehrbuch der Geographie, mit besonderer Berücksichtigung des Kaiserthums Oesterreich, für Gymnasien, Real-, Industrie- und Handelsschulen. Pest, 1853.

8. Das Ungarische Tiefland. Pest, 1860.

9. Lesebuch für die oberen Klassen der israelitischen Schulen. Pest, 1862. (Sammlung praktischer Lehrbücher 6.)

10. Ungarische Zeitfragen. Pest, 1865.

Szerkesztette az Elternzeitung. Monatschrift für die Erziehung in und ausser dem Elternhause cz. folyóiratot 1848-ban Pesten (Seltenreich Károlylyal együtt.)

Toldy Bibliogr. (Tud. Tár 1834.)

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.