Kezdőlap

Fischer Lajos,

csanád egyházmegyei áldozópap, szül. 1854. aug. 12. Aracson Torontálmegyében; tanulmányait atyja vezetése mellett otthon kezdette s folytatta Nagy-Becskereken, Szegeden és Temesvárt, mire a gymnasium befejezte után a csanádi egyházmegyébe lépett és mint papnövendék a theologiát Bécsben és Budapesten végezte. 1887-ben fölszentelték és a gyakorlati lelkészi pályán működött. Egy kivégzés alkalmával lelki vigasztalásra lévén kirendelve, a nagy izgatottságtól szívbajt kapott és 1889. febr. 12. bele is halt. Minden szláv nyelvet beszélte.

Munkája: Duhovná ráná. Temesvár, 1887. (Bolgár imakönyv.)

Kéziratban: 250 bolgár egyházi beszéde van a vingai plébánia levéltárában.

Horváth Ignácz Könyvészete 1887.

Szöllössy Károly szives közlése.