Kezdőlap

Fischer Lipót,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap, szül. 1703. márcz. 28. Bécsben; 1718. okt. 9. lépett a rendbe. Előbb a szónoklattant és mennyiségtant tanította Bécsben, azután húsz évig prédikált Passauban, Linczben, Pozsonyban, Sopronban és Bécsben, hol még könyvtárnok is volt és 1787. ápr. 11. meghalt.

Munkái:

1. Lob- und Dank-Red. da eine königliche Freye-Stadt Oedenburg für ihre siegreiche Befreyung von feindlicher Belägerung Gott dem Herrn deren Heerscharen in der Pfarr-Kirchen des Heil. Michaëlis feyerlichen Dank abstattete. Dem 6. Tag des Jenners Anne 1744. Oedenburg.

2. Panegyricus S. Joanni Nepom. Oedenburg, 1744.

3. Ruhmwürdigste Thaten für Gott und das apostolische Reich dess Hochw. Herrn Emirici aus denen Grafen Eszterházy... Erzbischoffens zu Gran... Pressburg, 1746.

Többi 23 munkáját, melyek külföldön jelentek meg, elősorolja Stoeger és De Backer-Sommervogel.

Katona, Historia Critica XXXIX. 951. l.

Stoeger, Scriptores 81. l.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque de la Comp. de Jésus Bibliographie III. Bruxelles, 1892. 754. l.

Petrik Bibliographiája.