Kezdőlap

Fischhof Ignácz Vilmos,

orvosdoktor, előbbinek testvérbátyja, szül. 1814. szept. 7. Ó-Budán; középiskolai tanulmányait Pesten és az orvosiakat a bécsi egyetemen végezte; ugyanott orvosdoktor lett. Priesnitz életében (1846.) hosszabb időt töltött Gräfenbergben a hidegviz-gyógyászat tanulása végett; innét visszatért Bécsbe s mint alorvos alkalmazást nyert a nagy közkórházban, honnan a lunkányi hidegviz-gyógyintézethez hivatott meg, melyet hat évig igazgatott. Egyidejűleg téli vizgyógyintézete volt a pesti páva-szigeten. Kitelvén a szerződése, 1856-ban végkép Pestre jött és vizgyógyintézetet rendezett be tulajdon kertjében, mely a városligeten túl levő Hermina-kápolna szomszédságában, melyet 1888-ig kezelt és 1892-ben a magyar kormány vett meg; annak helyén lesz az országos vakok intézete.

Czikket irt Szliácsról az Ungarba (1846. 118. 119. sz.), a Zeitschrift für Natur- und Heilkundeba (1851. Die Naturheilanstalt zu Lunkány und der dortige Heilapparat.)

Munkái:

1. Szliács das Pyrmont Ungarns; wie es wirkt und wie es angewendet werden soll. Ein Leitfaden für practische Aerzte und alle Jene, die sich der ausgezeichneten Szliácser Heilquellen mit gutem Erfolge beidenen wollen. Auf Erfahrung gegründet. Pesth, 1847.

2. Bericht über das hydriatische verfahren in der Kaltwasserheilanstalt zu Lunkány und der hydropathischen Winterheilanstalt in Pest. Pesth. 1855. (Különny. a Zeitschrift für Natur- und Heilkunde-ból.)

Vasárnapi Ujság 1858. 25. sz. (Vizgyógyintézete, Ivánka Imrétől.)

Szinnyei Könyvészete és önéletrajzi adatok.