Kezdőlap

Fitos Pál,

ev. ref. lelkész és tanár abonyi papból lett 1837-ben nagy-kőrösi professzorrá és itt működött 1854-ben történt haláláig.

Munkái:

1. Az erkölcsiség és ennek próbakövei. Pest, 1837. (A h. h. nagy-kőrösi iskola örömünnepe, midőn 1837. ápr. 16. nt. Fitos Pál ur mint philologiai professzor tanítói hivatalába belépett cz. munkájában, mely F. értekezésén és egy pár alkalmi éneken kívűl Bakos Ambrus iskolai beszédét is tartalmazza.)

2. Gyászbeszéd. Kecskemét, 1842. (Halotti beszédek, melyek néhai főtiszt. id. Báthory Gábor urnak, a helv. hitv. dunamelléki egyházkerület superintendensének utolsó tisztességtételekor N.-Kőrösön 1842. évi télutó 15. tartattak cz. munkában Polgár Mihály és Tatai András beszédeivel együtt.)

Toldy Bibliogr. (Tud. Tár 1838. 399. l.)

Uj M. Athenás 134. l.

Petrik Bibliogr.