Kezdőlap

Flechner Gáspár,

ág. evang. lelkész, brassói származású; először Riomfalván (Reichesdorf) volt prédikátor; 1594-ben Eczelre (Hetzelsdorf) Medgyesszékbe ment lelkésznek; innét Sályba (Schall) távozott; 1607-ben ismét visszatért Eczelre, hol 1624. ápr. meghalt. 1614-ben fődékánná és 1615-ben a káptalan idősbjének választották.

Munkái:

1. Vita Juliani Apostatae, Imperatoria Romanorvm uicesimi moni, ex ecclesiasticis scriptoribus excerpta... Coronae, 1580. (Ezen elegiai költeményt Huet Albert szász ispánnak és szebeni királybirónak ajánlotta.)

2. Ionae Prophetae Historia, continens exemplum verae poenitentiae, non solum consideratione, verum etiam imitatione, hac praecipue ultimi Saeculi tempestate dignissimum, reddits Elegiaco Carmine... Cibinii, 1594.

Seivert, Nachrichten 92. l.

Provincial-Blätter III. 204. l.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 331. l. (Nevét hibásan irja Flechtnernek.)

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 41. 68. l.