Kezdőlap

Fleischer Frigyes (matheóczi),

orvosdoktor, szül. 1813. január 3. Matheóczon Szepesmegyében szegény szülőktől; a gymnasiumot Kézsmárkon és Eperjesen végezte; legnagyobbrészt magántanítással tartotta fenn magát, így Vachot Sándornak és Imrének is tanítója volt; egyetemi évei alatt is folyvást nevelősködött és miután letette az orvosi szigorlatot (1839.), két évig az egyetemen segédkezett, azután kiment Berlinbe, hol a nagyhirű Dieffenbachnak legkedvesebb magántanítványa volt; 1842. őszén visszatért hazájába és szülővárosában telepedett le, mint gyakorló magánorvos. 1863-ban Szepesmegye főorvosává neveztetvén ki, állandó lakhelyét szept. 3. Lőcsébe tette át, hol 1890. jan. 7. meghalt. A koronás aranyérdemkereszt tulajdonosa, Szepesmegye tiszti főorvosa, a szepesi orvos- és gyógyszerész-egylet elnöke volt.

Az Orvosi Tárban (I. 1842.) megjelent tőle: Orvosi közlemények Poprád völgyéből.

Munkája: Dissertatio inaug. pharm. de virtute narcoticorum. Budae, 1839.

Szinnyei Könyvészete.

Családi Kör 1878. 4. sz. arczk.

Lorx Sándor, Szepesi orvos-gyógyszerész-egylet 25 évi működése. Lőcse, 1893. és gyászjelentés.