Kezdőlap

Fleischhacker Károly,

ág. ev. lelkész és főesperes, szül. 1820. júl. 22. Sopronban, hol középiskolai tanulmányait végezte; azután a hallei s tübingai egyetem hallgatója volt. 1847. máj. 2. igtatták be lelkésznek Ágfalván Sopronmegyében, hol 1893. júl. 16. meghalt. 1887-ben 40 éves lelkészsége alkalmából ő felsége a koronás arany-érdemkereszttel tüntette ki. Az egyetemen Greguss Ágost volt egyik meghitt barátja. Jeles egyházi szónok volt.

Egyházi s alkalmi beszédeit mind leirta, melyek a család birtokában vannak; ezek közül több megjelent nyomtatásban is, melyek azonban könyvtárainkban nincsenek meg.

Neues Pester Journal 1893. júl. 20. sz. és fiának F. M. Fridolinnak szives közlése.