Kezdőlap

Fleischmann Jenő,

szent Benedek-rendi áldozópap, szül. 1834. jún. 19. Nagy-Sallón Barsmegyében. 1850. szept. 15. lépett a rendbe s 1857. aug. 31. misés pappá szenteltetett föl; ezután az esztergomi gymnasiumban tanított; 1875-ben füssi lelkész lett; jelenleg Aszófőn Zalamegyében lelkész.

Archaeologiai leveleket és czikkeket irt az Archaeologiai Értesítőbe (1871. A hamisított érmekről. Egy érdekes éremlelet; Uj Folyam V. A. balatonfüredi éremleletről.)

Szőllőssy, Szerzetes Rendek I. 80. l.

Pannonhalmi szent Benedekrend Névtára 1889.