Kezdőlap

Fligl József,

kath. plébános, szül. 1802. szept. 4. Székesfehérvárt; fölszenteltetett 1826. júl. 1., azután káplán, később plébános volt Vaálban Fehérmegyében; 1846-ban kiérdemült pap és 1850-ben praebendarius. Meghalt 1864. körül.

Munkája: Örvendezés főtiszt. Mészáros József apát úr, székesfehérvári kanonok... neve ünnepén Bőjtmás hava 19. 1827. Pest. (Költemény.)

Schematismus Alba-Regalensis 1862. 126. l.

Petrik Bibliographiája.