Kezdőlap

Flizár György,

theologiai doktor és tanár, szül. 1791-ben; a veszprémi papnövendékeknek a theologiai moralist és pastoralist tanította 1833-ig; azontúl apát-plébános volt Keresztúron, hol 1863-ban meghalt.

Munkája: Assertiones ex universa theologia... in univ. Pestiensi pro theol. laurea m. majo 1814. Pestini.

Levelei Horváth Istvánhoz Veszprémből 1819-20. összesen négy a m. nemz. múzeum kézirattárában.

Schematismus Weszprimiensis 1869.