Kezdőlap

Fluger Károly,

országgyűlési képviselő, szül. 1833-ban Beszterczén, Besztercze-Naszódmegyében; tanulmányai végeztével gyakornok volt Besztercze város hatóságánál, mely két év mulva Gráczba küldte a közigazgatás tanulmányozása végett; itt másfél évig maradt, mire 1861-ben Besztercze és vidéke hatóságának tanácsosa lett. 1863-ban mint a vidék küldöttje ő felségénél járt a tűzvész pusztitása által nagy kárt szenvedett város anyagi érdekeinek képviseletében, mely érdekekkel hirlapilag is foglalkozott. 1865-66-ban részt vett, mint a város követe, az utolsó kolozsvári képviselői gyűlésen, majd 1867-68-ban megjelent mint kiküldött a szász egyetem gyűlésein. 1869-ben Beszterczét és vidékét képviselte a pesti országgyűlésen, mint a Deák-párt tagja. A biróságok szervezésekor beszterczei törvényszéki biró lett, odahagyta a törvényhozás termét s 1876-ban átvette a beszterczei járásbiróság vezetését. 1884 óta képviseli a beszterczei kerületet. Hive a szabadelvű pártnak; tagja az igazságügyi bizottságnak.

Sturm, Országgyűlési Almanach 1892-97. 221. l.