Kezdőlap

Fodor Ármin,

jogi doktor és aljárásbiró, szül. 1862. jan. 27. Nagy-Mihályban (Zemplénm.); a gymnasiumot Ungvárt, a jogot a budapesti egyetemen végezte s 1885-ben jogi doktorrá avatták; 1886-ban ügyvédi vizsgát tett és ügyvédkedett. 1890-ben a budapesti V. ker. kir. járásbirósághoz albiróvá neveztetett ki s 1892-ben az igazságügyi miniszteriumba rendeltetett be. Itt különösen a polgári peres eljárás reformja körüli munkálatokban vett részt; ő készítette Plósz Sándornak a magyar polgári perrendtartásról szóló előadói tervezetéhez a terjedelmes indokolást, mely 1893-ban megjelent.

Czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1888-90.), a M. Igazságügyben (1890. A félnek eskü alatti kihallgatása) sat.

Munkái:

1. A fizetésképtelen adós jogcselekvényeinek megtámadása a csődben. Bpest, 1889. (M. Jogászegyleti Értekezések V. 45. Ism. Jogtud. Közlöny.)

2. A polgári törvénykezési rendtartás kézikönyve. Bpest, 1894. (Két köt. Dr. Márkus Dezsővel.)

Nemzet, 1893. 263. sz.