Kezdőlap

Fodor Mihály,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozó pap és tanár, szül. 1709. szept. 28. Balatonon Borsodmegyében; 1727. mint lőcsei rhetor, Trencsénben lépett a rendbe; miután bölcseleti doktor lett Nagyszombatban, ugyanott négy évig tanította a philosophiát; 1749-től 1763-ig Trencsénben rector és a rend növendékeinek mestere volt; azután Egerben és Kassán rector, végre Egerben a rend harmadéves tagjainak tanítója. Meghalt 1775. márcz. 23. Egerben.

Munkái:

1. Heroes illustres belli (Italici 1734) panegyrica oratione celebrati. Cassoviae, 1736.

2. Bellica Hungarorum fortitudo. Tyrnaviae, 1745.

3. Methodus agendae verae poenitentiae, ad conversionem peccatoris necessariae. Tyrnaviae, 1746. (Ugyanez magyarúl: A bűnös embernek megtérésére az igaz poenitentia tartásnak módja. Tyrnaviae, 1746. és Kassa 1753.)

Katona Historia Critica XXXIX. 952. l.

Fejér, Historia Academiae 67. l.

Stoeger Scriptores 83.

Michalek Manó, Egri érsekmegyei könyvtár Czímjegyzéke 795. l.