Kezdőlap

Fogarasy Gábor,

ev. ref. reálgymnasiumi tanár, szül. 1815-ben Mező-Túron; 1864-től volt tanár Karczagon, hol 1885. febr. 15. meghalt 70. évében.

Programmértekezése a karczagi ref. gymnasium Értesítőjében (1880. Az uk-ük, juk-jük ragokról.)

Felsmann Névkönyve 1873. 54. l.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1885. 8. sz. és gyászjelentés.