Kezdőlap

Fogarassy János,

lembergi tiszteletbeli kanonok, nagy-komjáti (Ugocsam.) származású; a bécsi görög szertartású katholikusoknak a szent Barbara templomában plébánosa volt, és a bécsi magyar ezredeknél 1814 óta szolgált. Meghalt 1834. decz. 11. Bécsben 50. évében.

Munkája: Origo et formatio linguae Ugoricae-Ungaricae, rectius Magjaricae dictae, historice, philo- et etymologice ac grammatice deducta. Viennae, 1833.

Toldy Ferencz Bibliographiájában 1833-ról (Tud. Tár 1834. 229. l.) említi Fodor Józsefnek Orosz-magyar grammatikáját (orosz nyelven); talán ezt is ennek tulajdoníthatjuk. (Ezen két munka könyvtárainkban nincsen meg és Toldyén kívül más bibliographiai munkában nem említtetik.)

Hazai s Külföldi Tudósítások 1827. II. 40. sz. 1833. II. 47. sz.

Jelenkor 1833. 99. sz. 1834. 102. sz.

M. Kurir 1834. 49. II. sz.

Toldy Bibliographiája (Tud. Tár. 1835. 197.)