Kezdőlap

Fogarasi Pap Máté,

ev. ref. tanító Szatmárt, Nagybányán, később szászvárosi pap 1745-ig.

Munkája: Dissertatio isagogica in epistolam ad Ephesios quam publico examini submittit 15. Maj. 1734. Traj. ad Rhenum.

Üdvözlő verset irt Fáji Jánoshoz, ennek Disputatio theologica... Traj. ad Rh. 1733. cz. munkájában.

Erdélyi ref. Névkönyv 1863. 28. l. Koncz József szives közlése.