Kezdőlap

Fogarasi Sámuel,

orvosdoktor, fogarasi származású, és a nagyenyedi kollégiumban tanult, hol 1695-ben az iskola seniora volt és miután a latin, görög nyelvet, a bölcseletet és theologiát elvégezte, 1696. máj. 18-tól a marosvásárhelyi iskolában tanított és beiktatásakor székfoglaló beszédet tartott; 1698. aug. 10-től már a franekerai egyetemen az orvosi tudományokat tanulta; azután Fogarason, Erdélyben gyakorló orvos volt, később hamis vádak következtében fogságba került Kolozsvárt, hol 1724-ben meghalt.

Munkája: Dissertatio medica de scorbuto. Franequerae, 1703.

Kéziratban: Observationes medicae varii generis, Tentamina inprimis novorum medicamentorum in morbis falminarum curandis instituta.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 144. l.

Koncz József, Marosvásárhelyi ev. ref. régi iskola ismertetése 56. l.

Történelmi Tár 1886. 800. l.