Kezdőlap

Fok Dezső,

esztergom-főegyházmegyei papnövendék volt és mint III. éves theologus 1884. jan. 9. meghalt 20. évében Nagy-Károlyban.

Az Uj M. Sionba irt czikkeket és könyvismertetéseket (1882. A titkos fegyelemről sat.)

Uj M. Sion 1886. 108. l. és gyászjelentés.