Kezdőlap

Foktövi Mihály,

ev. ref. lelkész.

Munkája: Explanatio Doctrinae De Salutis Filiorum Dei certitudine. Praeside Raphaele Eglino... proposita a Michaele Pastoria Foctöino Ungaro. Marburg, 1609. (Ez a munka Keczel Miklósnak, a szatmári kir. birtokok praefectusának van ajánlva, a ki F. tanulmányainak pártfogója és jóakaratu Maecenasa volt.

M. Könyv-Szemle 1887. 76. l. (Erdélyi Pál.)