Kezdőlap

Folger Ferencz,

beszterczebányai kanonok, szül. 1779. jan. 23. Budán; a gymnasiumot Beszterczebányán és Pozsonyban végezte 1793-ban, midőn az egyházi rendbe lépett. 1799-ben praebendarius, 1800. a püspök szertartója, 1803. titkárja s szentszéki jegyző, 1806. nagylovcsei plébános, 1807. egyházkerületi iroda-igazgató, 1821. beszterczebányai kanonok és 1827-ben a seminarium rectora lett. Meghalt 1840. jan. 29. Beszterczebányán. A pozsonyi országgyűlésen, mint az egyházkerület kiküldöttje, a sz. kir. bányavárosok követeinek szószólója volt.

Munkája: Trauerrede auf den Tod Sr. Päpstlichen Heiligkeit Leo XII. bei Gelegenheit des feyerlichen, zu Neusohl am 1. April 1829. abgehaltenen Trauergottesdienstes. Neusohl.

Hazai s Külföldi Tudósítások 1826. I. 41. sz.

Schematismus Historicus Dioeces. Neosoliensis 1876. 64. l.

Petrik Bibliogr.