Kezdőlap

Foltényi János,

orvosdoktor.

Munkája: Említhetők a részletes emberi élettanból. Vezérfonal a tanelőadás- és magánytanulmányban. Budge Gyula egyet. tanár után magyarítá dr. Rhédei Antal és... Buda, 1849. (9. rézmetszvénynyel.)

Szinnyei Könyvészete.