Kezdőlap

Fonovich János,

bölcseleti s theologiai doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1715. nov. 20. Alsó-Lászlón Sopronmegyében; 19 éves korában a rendbe lépett Sopronban; miután a bölcseletet és theologiát elvégezte s mindkettőből doktori fokot nyert, tanított Kolozsvárt, Budán, Győrben, Nagyszombatban és Kassán összesen 12 évig; azután a rendház főnöke volt Károlyvárosban, lelkész és igazgató Budán a felsőbb iskolában; végre lelkész Egerben. A rend feloszlatása után Hédervárt tartózkodott a Viczay grófi családnál, hol 1788-ban meghalt 73. évében.

Munkája: Hungaria fida Austriae. Tyrnaviae, 1743.

Stoeger, Scriptores 83. l.