Kezdőlap

Fónyi Sámuel (beregszászi),

ev. ref. lelkész, szül. 1795-ben Miskolczon (Borsodm.), hol a gymnasiumot végezte. A hittanszakra Sárospatakra ment, honnét Szatmár-Németibe rendelték tanító-káplánnak; itten hat évet eltöltvén, a máramarosmegyei Urmezőre ment nevelőnek. 1825-ben rendes lelkész lett Angyaloson, 1867-ben pedig Matolcson, hol 1870-ben meghalt.

Kéziratban maradt munkái: Történet tüköre (fordítás a Theatrum historicum cz. munkából), ABC (hét ív), Kathedrai eredeti munkák (1867-ben: búcsúztatók, versek, egyházi beszédek) és önéletrajza.

Uj M. Athenás 135. l.