Kezdőlap

Forberger Dániel,

ág. ev. gymnasiumi tanár, kis-lomniczi szepesmegyei származású volt; a kézsmárki lyceumban, Bécsben és 1828. okt. 25-től a jenai egyetemen tanult; azután mint catecheta s iskolaigazgató 11 évig Bialán Sziléziában működött; 1840 óta pedig a kézsmárki lyceumban tanított, hol 1865. aug. 13. meghalt.

Programmértekezése: Wozu Latein und Griechisch? (Kézsmárki ev. gymnasium Értesítője 1856.)

Haan, Jena Hungarica 156. l.

Protestáns Képes Naptár 1867. 49. l.

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 102. l.