Kezdőlap

Forberger Vilmos,

főreáliskolai tanár, szül. 1848-ban Kézsmárkon Szepesmegyében; 1871-től az eperjesi ev. főgymnasiumban, 1882-től a nagy-kállói, végre a lőcsei m. kir. állami főreáliskolában rajztanár.

Programmértekezése: A mértani távlati rajzolás elemei (Nagy-kállói reáliskola Értesítője 1877.)

Felsmann Névkönyve 1873. 45.

Rajner Ferencz Névkönyve 1893. 77. l.