Kezdőlap

Forgách József (ghymesi és gácsi gróf ),

gróf F. Zsigmond és gr. Nádasdy Erzse fia, cs. kir. kamarás, szül. 1756-ban és meghalt 1829-ben.

Kéziratban: V. István hitvese Erzsébet királyné fogságáról, Némely észrevételek III. Andrásról, IV. Béla okleveléről Dénes kir. lovászmester fia Dénes részére 1235. (Csörge Antal nevelő Horváth Istvánhoz küldte be F. ezen három értekezését a Tudom. Gyűjtemény számára. Csörge levele Szécsén, 1823. jan. 27. és a három kézirati munka megvannak a m. nemz. múzeum kézirattárában.)

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 209. l.